Corona Band, svadba u restoranu Nera Grand, Beograd