"

Aj, cija frula

Aj, cija frula ovim sorom svira
(4x)

Aj, to je frula siromasnog sina
(4x)

Aj, bogatoga zasvirati nece
(2x)

Aj, bogat plati pa ga svirac prati
(2x)