"

Daire

Текст
Negde izdaleka, čuju se daireMesečevom rekom dolaze ciganiNegde izdaleka
Izvire je u oku sjajDa li je java il’ san?Daire dajte mi viNavire pesma u meni
Fenjeri se pale, vatra je u ljudimaOrošene lale leže na grudimaFenjeri se pale
Izvire je u oku sjajDa li je java il’ san?Daire dajte mi viNavire pesma u meni
Ako umrem sada, kupite daireSvirajte mi tiho, al’ ne plačiteAko umrem sada
Izvire je u oku sjajDa li je java il’ san?Daire dajte mi viNavire pesma u meni
Преведи на српски