"

Ej čija frula

Ej, cija frula, ovim sorom svira
ej, cija frula, ovim sorom svira
ej, to je frula siromaskog sina
ej, to je frula siromaskog sina

Ej, bogatoga zasvirati nece
ej, bogatoga zasvirati nece
ej, bogat plati pa ga svirac prati
ej, bogat plati pa ga svirac prati

Ej, dodje vreme, sve se preokrene
ej, dodje vreme, sve se preokrene
ej, doslo vreme, sad prate i mene
ej, doslo vreme, sad prate i mene