"

Krajine i Knina

Krajine i Knina, Banije i Like

odrek’o se ne bi’ za tri Amerike

Sve nam više vrijeme ne da

otići na grob kod đeda

zapaliti svijeću samo

a nikli smo tamo

Ref.

Krajine i Knina, Banije i Like

odrek’o se ne bi’ za tri Amerike

Kad bi jednu manje pili

za zavičaj odvojili

uvijek bi nas bilo tamo

više neg’ ovamo

Ref.

Nemaš kud iz ove kože

nije lako, al’ se može

jer se ovdje nešto steklo

tamo je porijeklo

Ref.