"

Navali se Šar planina

Navali se, navali se Sar planina
‘ajde i pothvati
i pothvati tri cobana

Prvi coban, prvi coban
njoj se moli, ‘ajde pusti mene
pusti mene, Sar planino

Imam brata, imam brata sto me zali
‘ajde imam brata
imam brata sto me zali

Drugi coban, drugi coban
njoj se moli, ‘ajde pusti mene
pusti mene, Sar planino

Imam sestru, imam sestru sto me zali
‘ajde imam sestru
imam sestru sto me zali

Treci coban, treci coban
njoj se moli, ‘ajde pusti mene
pusti mene Sar planino

Imam majku, imam majku sto me zali
‘ajde imam majku
imam majku sto me zali