"

Svirajte napraviću lom

Drugovi, jadi me more
svirajte sve do zore

Ref. 2x
Svirajte, svirajte
napravicu lom
dosta je bola
u srcu mom

Drugovi, mladost mi vene
bole me uspomene

Cigani razbijte tugu
svirajte neku drugu