Veseli se kućni domaćine

Aj veseli se kucni domacine
aj sve ti zdravo i veselo bilo
aj nazdravljajmo kucni domacine
aj ovi gosti, dobro su mi dosli

Aj nesmo dosli tebe da gledamo
aj nesmo dosli tebe da gledamo
aj no smo dosli vino da pijemo
aj da pijemo da se veselimo

Aj zdrav si, ziv si mladi domacine
aj sve ti zdravo i veselo bilo
aj da ti rodi vino i psenica
aj i u kucu sve muska decica