"

2023

April

 • 22

  Svečana sala Dukat

  Valjevo

  svadba Katarine i Igora

 • 29

  svečana sala Kodić

  Šabac

  svadba Radmile i Nikole

Maj

 • 13

  Svečana Imperija

  Lazarevac

  svadba Milice i Vladimira

Jun

 • 10

  Salon Monako

  Bijeljina (BiH)

  svadba Slobodanke i Stefana

4
Broj nastupa u godini